Menulux POS Sistemleri - Telefon Icon

Satış Sözleşmesi

Menulux ile güvenli alışveriş deneyimi için müşterilerimize özel satış sözleşmesi. Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

1. TARAFLAR

1.1. İşbu hüküm ve koşullar Menulux Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. firmasıyla (bundan sonra Menulux olarak anılacaktır) ile sizin (bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) arasında Menulux yazılım, uygulama, online servisler ve donanımları kullanımınızı düzenleyen bir sözleşme oluşturur. Menulux tarafından sağlanan hizmetleri kullanımınız, bu koşulları bütünüyle kabul etmeniz ve bu koşullara uymanıza bağlıdır. Menulux hizmetlerine erişerek veya kullanarak, bu sözleşmeyi onayladığınızı ve şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz.

1.2. İşbu sözleşme Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vatan Cad. No:83 / B28 Yeniköy / KOCAELİ adresinde mukim Menulux Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. firmasıyla ................................................................................................................. adresinde mukim ...................................................................... firması arasında ../../.... tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

2.1. MÜŞTERİ: Menulux ürün ve hizmetlerinin son kullanıcısı olan restoran, kafe, kantin, büfe, bar, pastane, market, perakende, dinlenme tesisi, eğlence merkezi, otel vb. işletmeler ve yöneticileri

2.2. BAYİ: Menulux ürün ve hizmetlerinin müşterilere satışını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş, Menulux web siteleri üzerinde belirtilen gerçek veya tüzel kişi, lisans veren işletme

2.3. YAZILIM: Menulux POS Sistemi, Menulux POS Display, Menulux Portal, Menulux GMP3 Entegratör vb. cihaza yüklenerek veya online olarak kullanıma sunulan program

2.4. UYGULAMA: Menulux Garson, Menulux Patron, Menulux Tablet Menü, Menulux Watch vb. mobil ve giyilebilir cihazlarda çalışan program, yazılım

2.5. HİZMET: Merkezi Yönetim, Stok Yönetimi, Online Sipariş̧, Online Ödeme, TSM Entegrasyonu, Yemeksepeti Entegrasyonu, Garson Çağrı Servisi, Mali Raporlama, E-Fatura vb. arka planda çalışan bulut tabanlı yazılım, online (çevrimiçi) servis, servis olarak yazılım (SaaS)

2.6. ÖZEL UYGULAMA: Bir müşteri için özel olarak geliştirilen web siteleri ile mobil uygulama mağazalarında yayınlanan tanıtım, dijital menü̈ , sipariş̧ve ödeme uygulamaları

2.7. KNOW-HOW: Menulux tarafından yürütülen Ar-Ge ve ürün geliştirme projelerinin araştırma, tasarım ve geliştirme süreçlerinde elde edilen bilgi birikimi, doküman

2.8. CİHAZ: Menulux yazılım veya uygulamalarının yüklenip bir lisans koduyla etkinleştirilerek müşteripersonelinin kullanımına sunulduğu sabit veya mobil cihazlar, terminaller

2.9. LİSANS: Menulux yazılım ve uygulamaların online olarak veya cihazlar üzerinde Menulux’unhaklarının korunarak çalışmasını sağlayan eşsiz tanımlama kodu, dijital belge

2.10. BAKIM: Menulux yazılım ve uygulama güncellemeleri, lisanslarının yıllık olarak yenilenmesi, bulut platform üzerindeki online hizmetler ve uzaktan destek hizmetlerini içeren faaliyetler

2.11. ABONELİK: Müşterinin sahip olduğu yazılım ve uygulama lisansların yıllık kullanım hakkı, satın alma lisanslarında yıllık lisans yenileme ve bakım hizmetlerini tanımlayan üyelik

2.12. KURULUM: Müşteri hesabının ve menü konfigürasyonların oluşturulması, yazılımların cihazlara yüklenerek lisanslanması ve sistemin çalışmaya hazır hale getirilerek müşteriye teslim edilmesi

2.13. DESTEK: Yazılım, uygulama, hizmetler, cihazlar, konfigürasyon, internet bağlantısı ve altyapıdan vb. kaynaklanabilecek sorunlar karşılığında müşteriye verilecek hizmet

2.14. EĞİTİM: Yazılım, uygulama ve hizmetlerin kullanımına ilişkin işletme personeline uzaktan veya yerinde verilen eğitim hizmetleri

3. KONU VE KAPSAM

3.1. Müşteri’nin, yazılım, uygulama ve hizmetleri satın alması, kiralaması (abonelik) ve kullanımı işbu sözleşmeye tabidir. Müşteri, işbu sözleşme ile uygulama ve hizmetlerin kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.2. Müşteri, yazılım, uygulama ve hizmetlerden faydalanmak için Menulux tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve eksiksiz vererek işbu sözleşmeyi onaylamak zorundadır. Müşteri, işbu sözleşmeyi imzalayan kişinin şirketi temsile yetkili olduğunu da kabul ve beyan eder.

3.3. Menulux, işbu kullanım koşullarının izin verdiği ölçüde ve yazılım veya uygulamaların Menulux tarafından onaylanan cihazlarda kullanılmasını sağlamak üzere Müşteriye devredilemez lisans verir. Müşteri, lisanslı uygulamayı devredemez, yeniden dağıtamaz.

3.4. Müşteri, Menulux yazılım veya uygulama lisansı yüklenmiş cihazını bir üçüncü tarafa satmak isterse, satışı yapmadan önce lisanslı uygulamayı cihazdan kaldırmak zorundadır. Müşterinin iflas etmesi, iş yerini devretmesi vb. durumlarda tüm lisansları iptal edilir, kullanılamaz.

3.5. Müşteri, yazılım, uygulama ve hizmetleri kullanmak için uyumlu donanım, yazılım, network altyapısı ve internet erişimi (kısmen veya sürekli) gerektiğini ve hizmetlerin performansının söz konusu faktörlerden etkilenebileceğini kabul eder.

3.6. Müşteri, yazılım, uygulama ve hizmetlerini Menulux onayı olmayan bir cihazda kullanması durumunda tüm özelliklere ya da içeriklere erişemeyeceğini kabul eder. Müşteri, söz konusu cihazlarda yaşanabilecek sorunlar için Menulux’un sorumluluğu olmadığını ve işbu sözleşmedeki tüm koşulların söz konusu cihazın kullanımı için de geçerli olduğunu kabul eder

3.7. Müşteri, Menulux’un kendisiyle ilgili tüm iletişimleri e-posta (Whatsapp, SMS vb. mobil haberleşme uygulamaları dahil) yoluyla göndereceğini kabul eder. Müşteri, iletişim bilgilerini güncel tutmak zorundadır. Aksi halde, mevcut e-posta adresine yapılan bildirimleri teslim almış sayılır.

3.8. Müşteri adres değişikliğini meydana geldiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde Menulux kurumsal e-posta adresine bildirmek ve Menulux yönetim portalındaki adreslerini güncellemek zorundadır. Müşterinin işbu sözleşmede adres değişikliğini bildirmemesi durumunda, işbu sözleşmede yer alan adrese yapılan tebligat usulüne uygun bir tebligat olarak kabul edilir

3.9. Müşteri, yazılım ve hizmetleri yalnızca geçerli tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun ve üçüncü taraf haklarını ihlal etmeyecek şekilde kullanabilir. Müşteri, yazılım ve hizmetleri herhangi başka bir amaç için hiçbir şekilde kullanmayacağını kabul, garanti ve taahhüt eder. Menulux, müşterinin söz konusu kullanım kurallarına uyduğundan emin olmak için yazılım, uygulama, hizmetler ve içerikleri nasıl ve ne şekilde kullandığını izleyebilir.

3.10. Menulux yazılım, uygulama ve hizmetleriyle ilgili olsun ya da olmasın müşteri tarafından talep edilen ek özelliklerin geliştirilmesi Ar-Ge faaliyeti kapsamında değerlendirilir ve adam-saat bazında ücretlendirilir. Bu geliştirmelerden doğan tüm know-how, fikri mülkiyet ve mali haklar dahil olmak üzere tüm haklar Menulux’e aittir. Müşteriye ait ciro bilgileri, ürün satış rakamları ve ürün reçeteleri gibi rakiplere geçmesi halinde müşterinin zarara uğrayabileceği özel bilgiler herhangi bir şekilde Menulux tarafından 3. kişilerle paylaşılamaz.

3.11. Menulux, öncesinde bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması müşterinin kabulüne bağlıdır. Bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Müşteri tarafından yazılım, uygulama veya hizmetlerin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girer. Müşterinin söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

3.12. Menulux tarafından müşteriye sunulan bazı uygulama ve hizmetler abonelik esasına göre faturalandırılır. Her fatura yılı sonunda, iptal edilmediği sürece müşteri aboneliği aynı uygulama ve hizmetler kapsamında otomatik olarak 1 yıl yenilenir.

3.13. Menulux abonelik ve bakım ücretlerinde yerel kurda yapılan sözleşmeler kapsamında yıllık olarak TÜFE oranında artış yapma hakkını saklı tutar. Müşteri, bu artışları kabul etmemesi durumunda veya dilediği zaman Menulux ile iletişime geçerek abonelikleri iptal etme hakkını saklı tutar.

3.14. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı geri kalan hükümlerinin geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemez.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Taraflar, işbu sözleşmenin herhangi bir kısmına uyulmasını sağlamak ve/veya uyulduğunu doğrulamak için gerekli ya da uygun olduğuna inandığı önlemleri alma hakkını saklı tutar. Tarafların işbu sözleşmede yer alan koşul ve şartlar ile beyan ve taahhütlerine aykırı davranması durumunda diğer taraf gerekli önlemleri alma ve söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını diğer taraftan talep hakkı hakkını saklı tutar.

4.2. Müşteri statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Menulux müşterinin yazılım, uygulama ve hizmetlere erişimini sınırlandırabilir, askıya alabilir, sonlandırabilir.

4.3. Müşteri, hizmetlere erişim sağlamak üzere kendisine Menulux tarafından verilen hesabın, kullanıcı adı ve şifrelerin gizliliğinin korunmasından sorumludur. Müşteri, söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kendisi tarafından gerçekleştirildiği kabul eder ve bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluğu üstlenir. Müşteri, hesabının yetkisiz kullanımı ve güvenliğin ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Menulux’e bildirir. Menulux müşteri hesabının yetkisiz kullanılıp kullanılmadığını makul sürede tespit etmek zorunda olup, müşterinin kusuru olmaksızın yetkisiz erişimin meydana gelmesi durumlarında müşteri sorumlu tutulmayacaktır.

4.4. Müşteri, yazılım, uygulama ve hizmetleri yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, hukuka aykırı içerik (üzerinde kullanma hakkı olmayan, telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan içerikler vb.) yüklemeyeceğini, işbu sözleşme, ekleri ve yürürlükteki mevzuata uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. Müşteri, kendisine ait verilerin, hizmetlerin sağlanması kapsamında Menulux tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini ve bazı istatistiki değerlendirmeler için KVKK kapsamına uygun olarak ve 3. Taraflarla paylaşılmadan Menulux tarafından kullanılabileceğini kabul eder. Müşteri, yürürlükteki mevzuat uyarınca talep gelmesi halinde kendisine ait verilerin yetkili makamlarla paylaşılabileceğini de kabul eder.

4.6. Menulux, müşteriye ait verilerin korunması için KVKK kapsamına uygun olarak gerekli mevzuat, politika ve usullere uyar. Müşteri, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere bağlı olarak verilerini silebileceğini, Menulux’un kayıp veya silinmiş veriler dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder

4.7. Müşteri, yazılım, uygulama ve hizmetlerin sunulduğu sistemlerin işlerliğine veya bu hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde hatalı kullanmamayı, Menulux servislerine kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. Menulux, uygulama ve hizmetlerin en üst seviyede servis kalitesi (%99.9) ile 7/24 erişilebilir olmasını sağlamak için en gelişmiş bulut sistem altyapıları üzerinden hizmet sağlamayı amaçlamakla birlikte internet sağlayıcıları, domain (DNS) sağlayıcıları, yerel ağ ve cihaz bağlantıları, elektrik hatları, yerel şartlar, network altyapısı ve ortam vb. birçok bileşenden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle müşterinin hizmetlere sürekli erişebilir olmasına ilişkin bir her türlü desteği sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9. Müşteri, özellikle internet bağlantısı gerektiren uygulama ve hizmetlere erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Müşteri, sunulan uygulama ve hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Menulux’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder

4.10. Müşteri yüklediği içeriklerle uygulama ve hizmetlerin kullanımından münhasıran sorumludur. Müşteri, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Menulux’u beri kıldığını kabul eder

4.11. Müşteri kullandığı Menulux yazılım, uygulama ve hizmetleri ile bunların parçalarını değiştirmeye, kopyalamaya, uyarlamaya, çoğaltmaya çalışmayacağını ve tersine mühendislik işlemleri ile 5 kaynak kodu oluşturmaya teşebbüs etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri hizmetlere dahil edilen güvenlik teknolojilerini kanuna aykırı olarak değiştiremez ya da engelleyemez.

4.12. Müşteri, kanun tarafından yasaklanmadığı ölçüde, söz konusu zararlara ilişkin olasılıktan haberdaredilmiş olsa dahi sözleşmedeki sorumluluğuna bakılmaksızın her ne şekilde sebebiyet verilmişolursa olsun, müşterinin uygulama ve hizmetleri kullanamaması ya da bunlardan kaynaklanankayıp ya da hasılat zararları, veri kaybı, ticaretin kesintiye uğraması ya da diğer ticari zararlar dahilözel, dolaylı ya da netice kabilinden doğan zararlardan iş bu sözleşmenin diğer maddelerine tersdüşmeyecek şekilde Menulux’un sorumlu olmadığını kabul eder.

4.13. Müşterinin yazılım, uygulama ve hizmetlere ilişkin destek ihtiyacı durumunda Menulux ile iletişimegeçerek telefonla ve/veya uzaktan bağlantı yoluyla destek talep eder. Menulux, müşteriye 24 saatiçerisinde uzaktan, yurtiçinde geçerli olmak üzere 48 saat içerisinde yerinde teknik destek vermeyitaahhüt eder. Menulux, mesai saatleri içerisinde verilen telefonla desteği ücretsiz olarak sağlar.Bunun dışında 7/24, uzaktan bağlantı ve yerinde teknik destek hizmetleri ücretli olarak verilir.

4.14. Menulux yazılım, uygulama ve hizmetleri kapsamında çıkabilecek sorunlara karşı yazılım veuygulama güncellemeleri yoluyla müşteriye uzaktan ücretsiz destek vermeyi taahhüt eder.Bununla beraber müşterinin internet bağlantısı, network altyapısı (kablolama, kablo kopması veyahasarı), cihaz, yazıcı ve modem arızaları ve değişimleri, konfigürasyon (yapılandırma) ve ayardeğişiklikleri vb. müşteriden kaynaklanabilecek sorunlar için uzaktan veya yerinde olup olmadığınabakılmaksızın servis ücreti dahilinde hizmet verilir.

4.15. Menulux, yazılım, uygulama ve hizmetlerinin kullanımı kapsamında kurulum sürecinde veyamüşterinin talep etmesi durumunda işletme personeline ücreti karşılığında uzaktan veya yerindeeğitim hizmeti vermeyi taahhüt eder. Yerinde verilecek eğitim esnasında müşteri eğitim hizmetininverileceği uygun ortamı ve eğitim hizmetinin kesintiye uğramamasını sağlamak zorundadır.Hizmetin müşteri nedeniyle kesintiye uğraması ve eğitime ayrılacak sürenin uzaması durumundaMenulux saat bazında ekstra ücret talep etme hakkını saklı tutar.

5. FİKRİ VE MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Menulux yazılım, uygulama ve hizmetleri üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Menulux’eaittir. İşbu sözleşme kapsamında müşteriye uygulama ve hizmetleri kullanmak üzere kişiye özel,dünya çapında, telifsiz, devredilemez lisans verilmektedir. Sözleşme ve hizmetlere ilişkin diğerkoşullardaki hiçbir hüküm uygulama ve hizmetlere ilişkin hakların ve menfaatlerin müşteriyedevredildiği şeklinde yorumlanamaz.

5.2. Müşteri, işbu sözleşme kapsamında Menulux’e müşterinin hizmetlere erişimi, uygulama vehizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, KVKK kapsamına uygun olarak ve 3. Taraflarlapaylaşılmadan verilerin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğininalınması için kullanım hakkı tanır.

5.3. Müşteri, hiçbir şekilde ve nedenle uygulama ve hizmetleri kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde uygulama ve hizmetler üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, uygulamadan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir.

5.4. Müşteri, yazılım güncellemeleri, ürün destek ve diğer hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak üzere Menulux’un KVKK kapsamına uygun olarak ve 3. Taraflarla paylaşılmadan düzenli olarak verileri ve ilgili bilgileri toplayabileceğini ve kullanabileceğini kabul eder. Menulux işbu bilgileri; müşteri kimliğini kişisel olarak tanımlamayan biçimde, ürünlerini geliştirmek ya da müşterilerine yeni hizmet ya da teknolojiler sağlamak için kullanabilir.

5.5. Menulux’un yazılım, uygulama ve içerik teslimi, müşteriye tanıtım amaçlı hiçbir kullanım hakkını devretmez ya da bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. Menulux ismi, Menulux logosu, Menulux ticari markaları, hizmet markaları ve logolara istinaden müşteriye hiçbir hak ya da lisans verilmez.

5.6. Menulux telif haklarına tabi çalışmalarını, ticari ve hizmet markalarını, Menulux hizmetlerine, sitesine, ilanlarına ve reklamlarına ait ticari görünümü veya sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmakta olup bunların kullanımı Menulux’un yazılı iznine tabidir.

6. FESİH

6.1. Taraflardan herhangi birinin işbu sözleşmedeki hüküm ve koşullara uymaması halinde diğer taraf işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal aykırı davranan tarafın e-posta (Whatsapp, SMS vb. mobil haberleşme uygulamaları dahil) adresine gönderilecek bir ileti (e-posta, mesaj) vasıtasıyla feshetme hakkına sahiptir. İşbu sözleşme, taraflardan biri tarafından feshedilene kadar geçerlidir. Tarafların iş bu sözleşme çerçevesindeki hakları, sözleşme koşullarına uyulmadığı takdirde kendiliğinden fesholur

6.2. İşbu sözleşme taraflarca ıslak imza ile imzalanarak ya da elektronik ortamda kabulü ile birlikteyürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlüktekalacaktır.

6.3. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta öncedenyapacağı yazılı bir bildirimle işbu sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizinve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

6.4. Taraflardan birinin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerinegetirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süreiçerisinde giderilmemesi halinde bu sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsigeçen aykırılığın müşteri tarafından gerçekleştirilmesi halinde Menulux aykırılık giderilene kadarMüşteri statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Bahsi geçen aykırılığın Menuluxtarafından gerçekleştirilmesi halinde aykırılığın giderilmesine kadar Müşteri, Menulux'e yapacağıödemeleri askıya alma hakkına sahiptir. Taraflardan birinin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesihalinde diğer taraf sözleşmeyi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

6.5. Sözleşme’nin feshi tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadankaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte müşteri, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret vemasraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle uygulama ve hizmetleri kullanamayacaktır. Önödemeli (lisans ve abonelik) üyeliklerin feshi halinde müşteriye para iadesi yapılmaz.

6.6. Menulux, işbu sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe müşteriye ait verileri yurtiçi ve yurtdışındakiveri merkezlerinde saklama hakkına sahiptir. Müşteri üyelik döneminin veya işbu sözleşmeninsona ermesini takip eden 1 (bir) ay içinde verilerini ücret ödemeden alabilecektir. Menulux, busürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgiliücretler uygulama ve hizmet ücretleri kapsamında belirtilecektir. Menulux, müşteriye ait verileriyalnızca KVKK kapsamına uygun olarak ve 3. Taraflarla paylaşılmadan saklayabilecek,sözleşmenin sona ermesini takip eden 3 ayın sonunda silebilecektir.

6.7. Bu sözleşmenin ihlali, yükümlülüklerin tam, gereği gibi veya süresinde yerine getirilmemesi, birhükmün sözleşmede belirtilenden farklı uygulanması, bir yetkinin veya hakkın kullanılmaması, geçkullanılması gibi durumlar, hiçbir şekilde tarafların sahip olduğu haklardan geçici veya süreklivazgeçtiği, feragat ettiği veya mevcut uygulamayı onayladığı veya sözleşmenin hükümlerininuygulama ile değiştirildiği şeklinde yorumlanamaz.

6.8. Müşteri, Menulux’e ait herhangi bir fikri, yazılımı, uygulamayı, tasarımları, iş akışını, süreçleri vebunlara ait dokümanları Menulux’un izni olmadan kullanamaz, dağıtamaz ve paylaşamaz.Belirtilen durumların vuku bulması halinde Menulux, işbu sözleşmeyi derhal fesheder.

7. FERAGAT VE TAZMİNAT

7.1. Menulux, uygulama ve hizmetlerin 7/24 erişilebilir ve en üst seviyede servis kalitesi (%99.9) ilesağlamakla birlikte geçerli yasa tarafından izin verilen azami ölçüde tüm hataları ile “olduğu gibi”ve “mevcut olduğu şekilde” sağlar.

7.2. Taraflar sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, birbirlerinin usulüne uygun tutulmuş ticari defterleri,kayıtları, elektronik ortamdaki yazışmaları ve bildirimleri ile Whatsapp, SMS ve mobil haberleşmeuygulamaları dahil kayıtların 6100 sayılı HMK'nın 193. Maddesi bağlamında muteber bağlayıcıdelil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan vetaahhüt ederler.

7.3. Tarafların işbu sözleşmedeki hükümleri uygulayamaması, söz konusu hükümlerden ya da diğerhükümlerden feragat ettiği anlamına gelmez. Taraflar, denetiminin ötesindeki sebeplerden dolayıyükümlülüklerini yerine getiremediği hallerde sorumlu olmayacaktır.

7.4. İşbu sözleşmenin uygulanması, sözleşme öncesi görüşmelerden doğan sorumluluk ve işbusözleşmenin sona ermesinden doğabilecek tüm ihtilaflarda T.C. Kocaeli Mahkemeleri görevli olup,uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.

8. İMZA

8.1. İş bu sözleşme 2 (iki) nüsha, 8 (sekiz) madde, 7 (yedi) sayfadan oluşmaktadır.

8.2. Yukarıdaki maddeleri okudum, işbu sözleşmede yer alan tüm hususları kabul ediyorum.

Dünyada MENULUX

Menulux Bilgi Teknolojileri - Yazılım Hizmetleri - Dünyada Menulux

Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İsviçre, Suudi Arabistan başta olmak üzere toplamda 24 ülkede Menulux POS Sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır.

Hemen tüm referanslarımızı incelemek için tıklayın.