MENULUX BLOG
PROJE EKİBİ VE AR-GE AŞAMALARI

Ar-Ge müdürümüz ve ekibi tarafından yürütülen projemiz,

  1. Ar-Ge Projesine Doğrudan Bağlı Endüstriyel Tasarım ve Çizim
  2. Bir Yenilik Unsuru İçeren Yazılım Geliştirme
  3. Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Labaravutar vb. Çalışmalar
  4. Kavram Geliştirme
  5. Patent ve Lisans Çalışmaları
  6. Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü
  7. Yeni ya da İyileştirilmiş Ürün ya da Süreçler İçin Prototip Geliştirilmesiyle Doğrudan İlişkili Sinai Mühendislik
  8. Yeni ya da İyileştirilmiş Ürün ya da Süreçler İçin Prototip Geliştirme aşamalarından geçmiştir

Pazardaki mevcut sipariş, satış noktası (pos) ve dijital pano (signage) vb. sistem çözümlerini, bulut platform altyapısı üzerinden birbiriyle bütünleşik çalışan ve müşterilere onların mobil cihazları üzerinden etkileşim sağlayan mobil uygulama ve kablosuz teknoloji çözümleri şeklinde sunarak işletmelere maliyet avantajı ve yönetim kolaylığı sağlanması hedeflenmektedir.

Projenin ayrıca, tüketiciler için geliştirilecek işletme bulma, menü ve fiyat görüntüleme, sipariş verme, ödeme yapma ve mobil kupon kazanma özelliklerine sahip mobil uygulamalarla sosyal bir platform oluşturma, küreselleşme ve büyük veri toplama vb. genel amaçları bulunmaktadır.

Bu projede tüketim sektörü işletmeleri ve müşterileri için bulut bilişim altyapısına (ortak veri altyapısına) bütünleşik yenilikçi, etkileşimli ve sosyal mobil uygulama çözümleri geliştirerek bu işletmeler ve tüketiciler için ortak fayda ve katma değer üretilmesi ve İşletmelerin ihtiyaç duyduğu tanıtım, özendirme, sipariş, satış ve tahsilat süreçlerinin tümünü yönetebilecekleri sistem çözümleri ile tüketicilerin cihazları üzerinde çalışacak sosyal içerikli uygulamaları; yenilikçi mobil bulut bilişim konseptinde servis olarak yazılımlar ve mobil uygulamalar biçiminde geliştirerek, işletmeler ile tüketiciler arasındaki etkileşimi artırmak amaçlanmıştır.

Dünyada MENULUX

Menulux Bilgi Teknolojileri - Yazılım Hizmetleri - Dünyada Menulux

Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İsviçre, Suudi Arabistan başta olmak üzere toplamda 24 ülkede Menulux POS Sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır.

Hemen tüm referanslarımızı incelemek için tıklayın.